ОУ "СТЕФАН КАРАДЖА" - С. ЦАР САМУИЛ

ГРАФИЦИ


 

- График -учебни часове по спортни дейности pdf

- График за консултации на родители-втори ЧКР за първия учебен срок 2021-2022_г. pdf

- График за контролни и класни работи за първия срок на 2021-2022 pdf

- График за провеждане на часовете по БДП-2021г. pdf

- График-консултации учители pdf

- График ЦОУД pdf

- График за консултации ЦОУД pdf

- График за родителски срещи pdf

- Заповед за начало и край на учебния ден pdf

 


 

Печат