ОУ "СТЕФАН КАРАДЖА" - С. ЦАР САМУИЛ

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ


 

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 2023-2024

-ПРОТОКОЛ №10 - 20.10.2023 г.

-ПОКАНА - 20.10.2023 г. pdf

-ПРОТОКОЛ №9 - 07.09.2023 г. pdf

-ПОКАНА - 07.09.2023 г. pdf

-ПРОТОКОЛ №8 - 05.09.2023 г. pdf

-ПОКАНА - 05.09.2023 г. pdf

-ПРОТОКОЛ №7 - 19.07.2023 г. pdf

-ПОКАНА - 19.07.2023 г. pdf

-ПРОТОКОЛ №6 - 15.06.2023 г. pdf

-ПОКАНА - 15.06.2023 г. pdf

-ПРОТОКОЛ №5 - 09.06.2023 г.

-ПОКАНА - 09.06.2023 г. pdf

-ПРОТОКОЛ №4 - 19.04.2023 г. pdf

-ПОКАНА - 19.04.2023 г. pdf

-ПРОТОКОЛ №3 - 28.03.2023 г. pdf

-ПОКАНА - 28.03.2023 г. pdf

-ПРОТОКОЛ №2 - 18.01.2023 г. pdf

-ПОКАНА - 18.01.2023 г. pdf

-ПРОТОКОЛ №1 - 14.12.2022 г. pdf

 


ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 2022-2023

-ПРОТОКОЛ №1 - 17.10.2022 г,

-ПОКАНА - 17.10.2022 г,

 


ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 2021-2022

-ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОС ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 Г.

-ПРОТОКОЛ №6 - 08.09.2022 г,

-ПОКАНА - 08.09.2022 г,

-ПРОТОКОЛ №5 - 12.07.2022 г,pdf

-ПОКАНА - 12.07.2022 г, pdf

-ПРОТОКОЛ №4 - 19.04.2022 г,pdf

-ПОКАНА - 19.04.2022 г, pdf

-ПРОТОКОЛ №3 -15.03.2022 г,pdf

-ПОКАНА - 15.03.2022 г, pdf

-ПРОТОКОЛ №2 -24.01.2022 г,pdf

-ПОКАНА - 24.01.2022 г, pdf

-ПРОТОКОЛ №1 -20.10.2021 г,pdf

-ПОКАНА - 20.10.2021 г, pdf

 


ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 2020-2021

-ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОС ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 Г.

-ПРОТОКОЛ№ 8 ОТ 11 .09. 2021

-ПОКАНА ЗА 08..09.2021

-ПРОТОКОЛ №7 pdf

-ПОКАНА ДО ЧЛЕНОВЕТЕ - ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ pdf

-ПРОТОКОЛ_№6 ЗА МЕСЕЦ ЮНИ pdf

-ПОКАНА ДО ЧЛЕНОВЕТЕ - ЗА МЕСЕЦ ЮНИ pdf

-ПРОТОКОЛ №5 ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ pdf

-ПОКАНА ДО ЧЛЕНОВЕТЕ - ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ pdf

-ПРОТОКЛ №4_ОТ 27.03.2021 pdf

-ПОКАНА ДО ЧЛЕНОВЕТЕ ЗА 27.03.2021 pdf

-ПРОТОКОЛ №3 29.01.2021 pdf

-ПОКАНА ЗА 29.01..2021 pdf

-ПРОТОКОЛ №2 ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ pdf

-ПОКАНА ДО ЧЛЕНОВЕТЕ - ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ pdf

-ПРОТОКОЛ №1 ОТ 15.09.2020 pdf

-ПОКАНА ДО ЧЛЕНОВЕТЕ ЗА 15.09.2020  pdf

 


 

Печат