ОУ "СТЕФАН КАРАДЖА" - С. ЦАР САМУИЛ

 ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ


 

- ГОДИШЕН ПЛАН 2023-2024 pdf

- ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 2023-2024г. pdf

- Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците 2023-2024 pdf

 


- ГОДИШЕН ПЛАН 2022-2023

- ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 2022-2023г. pdf

- Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците 2022-2023 pdf

- Мерки за повишанае качеството на образованието 2022-2023г. pdf 

 


- ПЛАН-ПРОГРАМА БДП-2021г.-С.ЦАР САМУИЛ pdf

- ГОДИШЕН ПЛАН 2021-2022 pdf

- ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ-21г. pdf

- Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците pdf

- Мерки за повишанае качеството на образованието pdf

 

 

 


 

Печат