ОУ "СТЕФАН КАРАДЖА" - С. ЦАР САМУИЛ

ПАТРОН НА УЧИЛИЩЕТО


1

  11 май 1840г. –   31юли 1868г.

/картината на Стефан Караджа  е нарисувана през учебната 1965 / 1966г. от Алеко Алексиев- учител по рисуване в училище/

      На сбирка на училищното настоятелство на 09.12.1926 г. се обсъжда какво име да носи новопостроеното училище. По предложение на главния учител Боян Божков е взето решение, училището да носи името на Стефан Караджа.

    Със заповед №14 от 05.01.1927г. на Министерството на народното просвещение се разрешава , училището да се именува „Стефан Караджа“

 

 

 

Печат