ОУ "СТЕФАН КАРАДЖА" - С. ЦАР САМУИЛ

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ


 

2023-2024

- СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ -НАЧАЛЕН ЕТАП pdf

- СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ-ГЦОУД-НАЧАЛЕН ЕТАП pdf

- СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ-ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП pdf

 


2022-2023

- ЗАПОВЕД ЗА НАЧАЛО И КРАЙ НА УЧЕБНИЯ ДЕН pdf

- СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ -НАЧАЛЕН ЕТАП pdf

- СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ-ГЦОУД-НАЧАЛЕН ЕТАП pdf

- СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ-ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП pdf

 


2021-2022

- ЗАПОВЕД ЗА НАЧАЛО И КРАЙ НА УЧЕБНИЯ ДЕН pdf

- СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ -НАЧАЛЕН ЕТАП pdf

- СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ-ГЦОУД-НАЧАЛЕН ЕТАП pdf

- СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ-ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП pdf


 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК

- СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ОТ ПЪРВИ ДО ЧЕТВЪРТИ КЛАС ( ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК )  pdf

- СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ОТ ПЕТИ ДО СЕДМИ КЛАС ( ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК )  pdf

 


 

Печат