ОУ "СТЕФАН КАРАДЖА" - С. ЦАР САМУИЛ

ГРАФИЦИ


 

- График -учебни часове по спортни дейности (2023-2024)

- ГРАФИК КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ_5 клас pdf

- ГРАФИК КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ_6 клас pdf

- ГРАФИК КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ_7 клас pdf

- График за родителски срещи pdf 

- Заповед за начало и край на учебния ден


 

- График -учебни часове по спортни дейности

- График за консултации на ученициза първия учебен срок 2022-2023_г. pdf

- График за контролни и класни работи за първия срок на 2022-2023 pdf

- График за провеждане на часовете по БДП-2022г. pdf

- График-консултации учители pdf

- График ЦОУД pdf????

- График за консултации ЦОУД pdf

- График за родителски срещи pdf

- Заповед за начало и край на учебния ден pdf


 

- График -учебни часове по спортни дейности

- График за консултации на родители-втори ЧКР за първия учебен срок 2021-2022_г. pdf

- График за контролни и класни работи за първия срок на 2021-2022 pdf

- График за провеждане на часовете по БДП-2021г. pdf

- График-консултации учители pdf

- График ЦОУД pdf

- График за консултации ЦОУД pdf

- График за родителски срещи pdf

- Заповед за начало и край на учебния ден pdf


 

ГРАФИЦИ ЗА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК

- График -учебни часове по спортни дейности ( ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК )

- График за консултации на родители-втори ЧКР за втория учебен срок 2021-2022_г. ( ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК )

- График за консултации ЦОУД ( ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК ) pdf

- График за родителски срещи ( ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК ) pdf

- График-консултации учители ( ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК ) pdf

- График за дежурство на учителите ( ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК ) pdf

 

 

 

 

Печат