ОУ "СТЕФАН КАРАДЖА" - С. ЦАР САМУИЛ

ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОЛЕКТИВ в ОУ “Стефан Караджа“ , с. Цар Самуил, през    учебната 2021/ 2022г.


РЪКОВОДСТВО :

Нуршен Исмаил Халил – директор

УЧИТЕЛИ – НАЧАЛЕН ЕТАП

  1. Гюлнар Назмиева Адем- старши учител –начална педагогика
  2. Фатме Нури Осман – старши учител – начална педагогика
  3. Юлия Маринова Андреева – старши учител – ГЦОУД

УЧИТЕЛИ – ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

  1. Гюлсюн Раим Исмаил – старши учител по български език и литература, история и цивилизации
  2. Емине Мохарям Ахмед- старши учител- английски език, и икономика
  3. Красимир Монев Друмев – учител – математика и информационни технологии
  4. Гюлсевер Мустафа Исмаил – учител – химия , физика, биология и здравно образование

 p1

 

 

Печат