ОУ "СТЕФАН КАРАДЖА" - С. ЦАР САМУИЛ

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ


 

 УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ 2023/2024

- УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 1 КЛАС pdf

- УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 2 КЛАС pdf

- УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 3 КЛАС pdf

- УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 4 КЛАС pdf

- УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 5 КЛАС pdf

- УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 6 КЛАС pdf

- УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 7 КЛАС pdf

 


 УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ 2022/2023

- УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 1 КЛАС pdf

- УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 2 КЛАС pdf

- УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 3 КЛАС pdf

- УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 4 КЛАС pdf

- УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 5 КЛАС pdf

- УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 6 КЛАС pdf

- УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 7 КЛАС pdf

 


 УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ 2021/2022

- УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 1 КЛАС pdf

- УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 2 КЛАС pdf

- УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 3 КЛАС pdf

- УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 4 КЛАС pdf

- УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 5 КЛАС pdf

- УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 6 КЛАС pdf

- УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 7 КЛАС pdf

 

 

 

Печат