ОУ "СТЕФАН КАРАДЖА" - С. ЦАР САМУИЛ

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ (Обществен съвет)


 

- ЗАПОВЕД  ЗА ПОИМЕНИЯ СЪСТАВ И БРОЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ  

- Заповед №143/14.12.2022,относно: административното и техническо подпомагане на обществения съвет

- ОБЩЕСТВЕНИ СЪВЕТИ pdf

- ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността наобществените съвети към детските градини и училищата pdf

- ДЕКЛАРАЦИЯ за липса на обстоятелства по чл. 5, ал. 1 от Правилника за създаването,  устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училщата pdf

 

 

 


 

Печат