ОУ "СТЕФАН КАРАДЖА" - С. ЦАР САМУИЛ

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ


 

- ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ pdf

- ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ pdf

- ПРИЛОЖЕНИЕ 2-ПРОТОКОЛ ЗА ПРИЕМАНЕ УСТНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

- ПРИЛОЖЕНИЕ 3-ПРОТОКОЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ pdf

- ЗАПОВЕД № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя pdf

 

 

 

 

 

 

Печат