ОУ "СТЕФАН КАРАДЖА" - С. ЦАР САМУИЛ

ОУ „Стефан Караджа“, с. Цар Самуил предвижда да участва в НП „Заедно в изкуствата и спорта“ за учебната 2022/2023 година за сформиране на следните групи и отбори:

Модул 1. Изкуства (две групи)
Групи и специалисти, които да ги водят:

Театрално изкуство: ЕДНА ГРУПА-/ първа възрастова група/ I – IV клас, с ръководител специалист по театрално изкуство, или начален учител;

Музикално изкуство: ЕДНА ГРУПА
Вокална група за изпълнение на народна песен – 1 група, II възрастова група (V- VII клас) с ръководител специалист по специалист по музикална педагогика или учител по музика;

Модул 2. Спорт (1 отбор)
Отбори и специалисти, които да ги водят:

Волейбол, момчета, II възрастова група (V – VII клас)– учител по физическо възпитание и спорт или треньор
по „Волейбол“.

Повече информация за НП „Заедно в изкуство и спорт“ може да намерите следния линк:

ДОКУМЕНТАЦИЯ arrow1 https://mon.bg/bg/101131

 

 

Печат