ОУ "СТЕФАН КАРАДЖА" - С. ЦАР САМУИЛ

 ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА


за Основно училище „Стефан Караджа“ село Цар Самуил, общ. Тутракан , област Силистра

/данните са взети от летописни книги в училището и Протоколна книга на училищното настоятелство от 1925г./

          Непосредствено след Освобождението от 1879 до 1905 г. няма документи , удостоверяващи културното и образователното равнище на населението на тогавашното село Кютюклий.

        През 1906 г.за пръв път е организирано първоначално училище с 23 деца от местната власт с новопристигналия учител- Тодор Димитров от гр. Русе. Редовен начален учител,  назначен от Русенска община. Учителствал е до 1909 г.За обучение на децата се ползва преотстъпен частен дом на Илия Гайдарчев.

 • От 1909 г. до 1913 г. за главен учител е назначена Николина Куюмджиева от гр. Разград. Две години след това функциите на главен учител са изпълнявани от Неда Петрова- 1913-1914 г .
 • От 1914 до 1920 г.е учителствал Константин Петканов от с. Бръшлен
 • От 1915 до 1920 г., обучението на учениците от първо до четвърто отделение се води от Константин Симеонов.
 • От 1920 г. до 1945 г. дълбока следа в образователното дело оставят Боян Божков и съпругата му Мария Александрова.
 • 1911 г. Кютюклийското Основно народно училище притежава собствен печат.
 • 1923-24 г. главен учител – Иван Петканов , учители: Боян Божков от Разград ,Васил Христов от Русе, Иванка Петканова от Антимово/ Тутраканско/, Анастасия Илиева от Русе.
 • 20 февруари 1925 г. Общинският съвет на Кютюклийска община съвместно с училищното настоятелство, взема решение за сключване на заем за постройка, на основно училищно здание по специален план, утвърден от Министерството на обществените сгради с четири класни стаи и три по-малки стаи, за други нужди на училището, като има предвид , че сегашното училище е частно. Взето е решение, да се сключи заем от Българска централна банка в размер на 600.000лв.
 • На 26 .01.1925 г. е направен план за строежа на училището , одобрен от Министерството
 • На 19 май 1926г. на сбирка на училищното настоятелство в състав:

Иван Ганев –председател

Стефан Колев – член

Марин Илиев Гайдарчев – член

Йордан Михов – член

Стоян Айкъриев – член

се взема решение, за построяване на масивна сграда за училище.

 • 19 май 1926г. – сключен договор с инж. Георги Каменов от Русенската окръжна постоянна комисия, да ръководи строежа на училището
 • На 28 юли 1926г. – поставен е първият камък на училището.
 • Строежът на училището е продължил 144 дни- от 06.07.1926г. до 26.11.1926г.
 • Главен учител през 1926г.- Боян Божков .

       1                  

 • Протокол №9 /1926г.на училищното настоятелство. Провежда заседание , на което се предлага име , на новопостроеното училище. Главният учител Боян Божков прави предложение училището да носи името на Стефан Караджа.
 • Със заповед №201 от 14.01.1927 г.- инспектор на Русенското просвещение съобщава ,че Министерството на народното просвещение със заповед №14 от 05.01.1927г .разрешава, новопостроеното училище, да се именува „Стефан Караджа“.
 • Първият звънец, на новооткритото училище е закупен от Недю Митев от с. Кютюклий на стойност 400лв.
 • На 12 април 1987 г.,възниква пожар в училището, на прогимназиалния курс .Оцеляват три класни стаи от крилото на сградата. Изгоряла и част от училищната документация.
 • На 23 март 1988г. е направена първата копка, на новото училище след пожара. Строителството на училището започва в началото на 1989г.
 • Строителен техник- Йордан Великов.
  2
 • На 13 .12.2001г. от 11:00 ч. тържествено бе предадено новото училище от фирмата , която извърши строежа- „Задгранично строителство“ гр. Силистра. Завършен е само главният корпус. Слово произнесе Красимир Петров – кмет на Община Тутракан, директора на строителната фирма, Областния управител на гр. Силистра – Петко Добрев и директорът на училището Димитър Пенев.
 • 15 септември 2002 г. Тържествено откриване на новото училище.
  3

 

 

Печат